Първите животни наситили океаните с кислород

Ключов бил балансът между образувания и използван кислород

 

Първите животни са наситили океаните с кислород, твърдят британски учени, оборвайки възприетото схващане, че кислородът в атмосферата и океаните е бил предпоставка за еволюцията на сложни организми, съобщи Сайънс дейли.

За изследването си екип от университета на Ексетър използва резултатите на датски учени, които откриха неотдавна, че морските гъби - първите многоклетъчни организми, са имали нужда от съвсем малко количество кислород, пише БТА. "В повърхностните води на океана е имало достатъчно кислород 1,5 милиарда години преди да еволюират първите животни, но тъмните дълбини са останали без този газ. Според нас еволюцията на първите животни може да е изиграла ключова роля в насищането на дълбоките води с кислород. Това от своя страна е улеснило еволюцията на по-сложни и подвижни животни."

Учените разглеждат механизми, с които океанските дълбини може да са се наситили с кислород през неопротерозоя (преди 1000 до 542 милиона години), без да е необходимо увеличаване на атмосферния кислород. Ключов за определяне на нивата на кислорода на големи дълбочини в океана е балансът между образуващото се и използвано количество. Там търсене на кислород има при потъване на мъртва органична материя. Според британските учени първите животни са намалили постъплението на органична материя както пряко, така и непряко.

Морските гъби се хранят като изпомпват вода с телата си и филтрират малки частици органична материя от нея. Така те помагат да се наситят с кислород водите, в които живеят. Те естествено подбират по-големия фитопланктон - малките растения, които потъват по-бързо и така се намалява търсенето на кислород на дълбочина. Като насищат повече дълбоки води с кислород, първите филтриращи животни увеличават и изчерпването на фосфора - основна хранителна съставка. Така се намалява продуктивността на цялата океанска екосистема, намалява се търсенето на кислород иводата се насища повече с него.

По-богатите на кислород води създават идеални условия за еволюиране на по-мобилни животни. Така се появяват и първите хищници и това е началото на съвременната морска биосфера. "Нашият модел показва, че първите животни не само че не са били пасивен отговор на покачващ се атмосферен кислород, но са били активни агенти, наситили с кислород океана пред 600 милиона години" - каза проф. Лентън от екипа.